Buildings

The Park Buildings

This paragraph should be completed.

מגדלי מתם

בשטח של

מ”ר עילי

מ”ר חניונים תת קרקעיים

בניין 1 המוקם בכניסה למתחם, מהווה מוקד עסקים תוסס, הן של המתחם עצמו והן של האזור כולו. הבניין מאוכלס כולו ע"י חברות טכנולוגיה מהמובילות בארץ ובעולם.

מבנה בן 4 קומות,
המשתרע על פני כ-4,000 מ”ר.

מבנה משרדים בן 5 קומות בשטח כולל של 8,000 מ"ר.
בבנין ממוקמים, בין היתר, מרפאה, דואר ומשרדי הנהלת הפארק.

מתחם בנייני 7 - 7 מבנים קומתיים
בשטח כולל של כ-5,000 מ"ר.

בנין בן 5 קומות בשטח כולל של כ-6,250 מ"ר.

בנין בן 4 קומות בשטח כולל של 3,500 מ"ר.

בניין בן 3 קומות בשטח כולל של כ-1,900 מ"ר.

בנין בן 3 קומות, בשטח כולל של כ 1,900- מ"ר.

בנין רב תכליתי בן 4 קומות, בשטח כולל של כ- 2,500 מ"ר.

בנין בן 4 קומות, בשטח כולל של כ-4,300 מ"ר.
בבניין ממוקמים בין היתר מסעדת הגורן והאודיטוריום המשמש את כלל שוכרי הפארק.

מבנה בשטח כולל של כ- 33,300 מ"ר, מתוכם 21,500 מ"ר
שטחים עיליים ו- 11,800 מ"ר שטחי חנייה, אותו הקימה
חברת מתם, Tailormade, עבור חברת אלביט מערכות.

בנין בן 6 קומות, בשטח של כ- 8,300 מ"ר.
הבניין ממוקם בצמוד לכניסה הצפונית לפארק ובחלקו המערבי צופה אל הים התיכון.

מבנה בשטח של כ- 10,000 מ”ר.

מבנה חניה

מבנה חניה
מבנה בן 5 קומות, בשטח כולל של 60,000 מ"ר, המיועד לכ-2,100 מקומות חניה
שהושכרו מראש, לשימושם של חברות הפארק.

מתחם בנייני 5

מתחם בנייני 5
4 בנינים בני 4 קומות כל אחד, בשטח כולל של כ-20,000 מ”ר.