JOIN MATAM

פארק מתם מצטיין במגוון ואיכות השירותים הניתנים בו. הפארק מעניק לחברות הפועלות בו ולעובדיהן סביבת עבודה מושלמת - מגוון שירותים רחב כגון שירותי ניהול ואחזקה (גינון, פינוי אשפה ונקיון, שמירה ובטחון, תחזוקה פנימית של בנינים, חניונים ועוד), שירותי פארק מתקדמים (חשמל, מיזוג אוויר מרכזי - קירור וחימום). כמו כן מסופקים בפארק גם שירותים משלימים (מרפאה, שירותי בנקאות ודואר, שירותי הסעות, גני ילדים, תחנת דלק ושטיפת רכב, מוסך, בתי קפה ועוד).

תפיסת העולם בפארק מתם היא "העובד במרכז" - מפינות ישיבה מוצלות, המאפשרות זמן איכות מול נוף הים, ועד מעונות יום לילדים. סביבת העבודה, מגוון שירותים מתקדמים, יעילים וזמינים נועדו לאפשר לחברות הפועלות בפארק ולעובדיהן להתרכז בפעילותן ולמשוך אל הפארק כח אדם מיומן ואיכותי.